تاریخ انتشار :دوشنبه 23 آگوست 21.::. ساعت : 10:24 ق.ظ
فاقددیدگاه

عبدالملکی شناخت درستی از تحرک بخشی در حوزه اشتغال و کارآفرینی دارد

مهدی روشنفکر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گپ ساران اظهار داشت: توجه عبدالملکی به اصــلاح قوانیــن مربــوط بــه کار و تامیــن اجتماعی و اصلاح نظام آموزشی کشور نشان می دهد که درک و شناخت درستی از چگونگی تحرک بخشی به این وزارتخانه در حوزه اشتغال و کارآفرینی به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه دارد .

وی با اشاره به اینکه یکی از ارکان مهم توسعه در هر جامعه ای نیروی کار و توجه به نیاز های روحی و روانی آن از یک سو و اصلاح رابطه بین آنان با کارفرمایان و دولت از سویی دیگر است تصریح کرد: ایجاد بسترهای مناسب و فراهم سازی محیط کار شایسته و طراحی نظام مناسب تولید و اصلاح زنجیره ی آن از الزامات بهبود روابط یاد شده است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: همچنین توجه به بخش های مختلف دولتی، تعاونی و خصوصی در بهینه سازی فرایندهای تولید کالا و خدمات و ترکیب بهینه این بخش ها و متعادل سازی آنها از ضرورت های جامعه امروز در دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت مبتنی بر توانمندی های داخل کشور است.

روشنفکر تاکید کرد: علاوه بر این موضوعاتی مانند روانشناختی صنعتی و اجتماعی جامعه ی کارگری که تاثیر گذار بر محیط بزرگتر یعنی جامعه بیرون خواهد بود و می تواند آثار مثبت یا زیان بار اجتماعی بر جای بگذارد که از جمله ی آن مسائلی مانند آسیب های اجتماعی است که متاسفانه در طول سال های گذشته ضریب رشد آن را شاهد بوده ایم. 

وی ادامه داد: آنچه واضح است یکی از دستگاه های مداخله گر و تاثیر گذار در موضوعات فوق،  “وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی”،  است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این وزارتخانه با ادغام سه وزارت تشکیل شده است و همه مسئولیت های موضوعات که گفته شد و اداره بسیاری از شرکت ها و بنگاه های بزرگ و ساماندهی تعاونی های کوچک و بزرگ مقیاس که نقش زیادی بر اقتصاد کشور دارد را بر عهده دارد و نیز نقش تعیین کننده ای در تقویت و توسعه تولید از یک سو و تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار ، پیوند عاطفی جامعه با نظام و اصلاح روابط اعضای جامعه با یکدیگر، از سویی دیگر دارد .

وی ادامه داد: بنابر این ضروری است اداره و مدیریت این وزارتخانه مبتنی بر روش های حرفه ای و قابلیت های تخصصی باشد که انتخاب عبدالملکی می تواند در این زمینه کارساز و کارگشا باشد.

روشنفکر گفت: اینکه آقای رئیس جمهور ،  عبدالملکی را که دانش آموخته اقتصاد است و هم تجربه موفق در حوزه اشتغال و کارآفرینی دارد و هم در حوزه رفاه در صندوق های بیمه ای سابقه کار دارد، برای اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرده است نشان از شناخت دقیق ایشان از شرایط ویژه این وزارتخانه دارد.  

روشنفکر بیان کرد: خوشبختانه آقای دکتر عبدالملکی در برنامه خود به دغدغه های مردم توجه ویژه داشته است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی افزود: وی به دنبال کاهش تدریجی نرخ بیکاری طی برنامه پنج ساله هفتم است و ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی را در برنامه خود هدف گذاری کرده است.

وی تصریح کرد: ایشان برای تحقق این هدف هم  به پیشران های حوزه اشتغال از قبیل رونق بخشی به بازار مسکن، گردشگری و تعاونی ها توجه کرده است و هم توسعه اشتغال حمایتی از طریق رشد و توسعه مشاغل خرد، خانگی و روستایی را در دستور کار خود قرار داده است.

روشنفکر ابراز داشت: اشاره ایشان به اصــلاح قوانیــن مربــوط بــه کار  و تامیــن اجتماعی و اصلاح نظام آموزشی کشور نشان می دهد که درک و شناخت درستی از چگونگی تحرک بخشی به این وزارتخانه در حوزه اشتغال و کارآفرینی دارد.

وی ادامه داد: افزایش حداقل مزد متناسـب با نرخ تورم سـالیانه و توسـعه خدمات رفاهی کارگران و توجه به سه جانبه گرایی و حمایت از تشـکل هـای کارگـری و کارفرمایـی، اجرای سند ملی کار شایسته ، بررسی امکان الحاق بـه مقاولـه نامـه هـای بیـن المللی کار،  اجرای الزامات اسـتانداردهای ایمنی و بهداشـت کار و اجرای کامل نظام طبقه بندی مشاغل، اصـلاح نظـام بیمـه بیـکاری از مهمترین دغدغه های حوزه کار و کارگری است که آقای دکتر عبدالملکی به خوبی در برنامه های خود به آنها پرداخته است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از حوزه های بسیار تاثیر گذار در ایجاد اشتغال و  فقر زدایی بخش تعاون است که حمایت و هدایت و نظارت بر آن بر عهده این وزارتخانه است.

روشنفکر بیان کرد:  مقام معظم رهبری پیرامون نقش و اهمیت تعاونی‌ها به صراحت اعلام فرموده اند ” من به تعاون اعتقاد دارم….. و تعاون در کشور ما می‌تواند سرانگشت گره گشایی باشد.

وی عنوان کرد: بخش تعاون در سالهای اخیر حال و روز خوبی نداشته است و لازم است زمینه را برای گسترش تعاونی‌های تولیدی و خدماتی اشتغالزا با اولویت جوانان فارغ التحصیل و زنان سرپرست خانوار تسهیل کنید.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس جمهور محترم حضرت آیت الله رئیسی وعده داده اند که قوانین تعاون و سند توسعه تعاون را اجرا کنند.

وی بیان کرد:  عبدالملکی، به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول تحقق این وعده رئیس جمهور هستند و باید برای آن تلاش کنند.

روشنفکر ابراز داشت: خوشبختانه عبدالملکی برای بخش تعاون برنامه های خوبی دارد ولی همین جا لازم است یادآوری کنم که توسعه بخش تعاون نیازمند دو اقدام مهم از سوی وی است، یکی اینکه اصلاح قانون تعاون را بصورت جدی پیگیری کند و دیگری اینکه، از یک تیم مدیریتی کارآمد و تعاون باور در این وزارتخانه استفاده کند که به امور تعاونی ها تسلط کافی داشته باشد و این بخش را بخوبی بشناسد. 

وی گفت: در جزء ۸ ماده ۵۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه  افراد دارای معلولیت،  افراد و گروههای آسیب‌پذیر از قبیل زنان، کودکان و سالمندان نیازمند جامعه می‌باشد.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این حوزه هم آقای دکتر عبدالملکی برنامه های اجرایی و عملیاتی ارزشمندی در رابطه با گسترش تخت های بستری توانبخشی در کشور، ایجاد اشتغال برای معلولین، گسترش خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارند.

وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از دستگاه های اجرایی مهم  کشور است که نقش مهمی در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، منویات مقام معظم رهبری ، اصول متعددی از قانون اساسی،بندهای زیادی از سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف دارد.

روشنفکر تاکید کرد: ارتباط و تعامل گسترده این وزارتخانه با توده مردم، بخش های مختلف اقتصادی و دستگاه های متعدد حاکمیتی و اجرایی باعث اهمیت ویژه این دستگاه شده، به نحوی که عملکرد مطلوب آن تاثیر قابل ملاحظه ا ی در ارتقاء رضایتمندی مردم شریف ایران و حرکت کشور به سمت پیشرفت و عدالت خواهد داشت.

وی عنوان کرد: راهبردهای عملیاتی این وزارتخانه در هفت بخش خلاصه می شود که شامل اشتغال ، روابط کار، تعاون، بهزیستی، رفاه اجتماعی، آسیب های اجتماعی و صندوقهای اجتماعی است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: فراخوان مقام معظم رهبری  با تکیه بر لزوم ورود جوانان به عرصه مسولیت های سنگین از مستمسکاتی است که می بایست در راهبردهای مجلس انقلابی منظور شود.

روشنفکر بیان کرد: یکی از ویژگی های اصلی بیانیه گام دوم انقلاب مخاطب قراردادن جوانان است، بیانیه ای که در نقش یک پلکان مدیریت انقلابی را از نسل گذشته به نسل جوان امروزی منتقل می کند ، رهاورد میدان داری جوانان در زایش امید خلاقیت و نواوری و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی ، مصداق بارز این مهم  عبدالملکی می باشند.

وی ادامه داد: عبدالملکی علاوه بر ویژه گی های موصوف دارای برنامه راهبردی- عملیاتی است که مبتنـی بـر نظریه هـای الگـوی اسـلامی ایرانـی پیشرفته واقتصـاد مقاومتی که در تنظیم آن، اسـناد بالادسـتی نظـام و مجموعه ای از مهـمتریـن قوانیـن مرتبـط از جمله قانون اساسی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اصل ۴۴، بیانیه گام دوم انقلاب، سیاستهای کلی اشتغال، مسکن و خانواده، قانون بیمه‌بیکاری، قانون تامین اجتماعی، قانون بخش تعاون، قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور وسند چشم انداز ۱۴۰۴  در نظر گرفته شده است.

روشنفکر گفت: وی در برنامه عملیاتی خود ابتدا به خوبی وضعیت موجود را تحلیل و آسیب شناسی دقیقی انجام داده است و سپس برای چالش های فراروی این وزارتخانه راهکارهای مناسب و متناسب کاملا کاربردی و قابل اجرا ارایه نموده است.

عبدالملکی برای خلق فرصت های جدید شغلی برنامه دارد
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس آمار و اطلاعات بازار کار در ابتدای سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار کشور ۲.۵ میلیون نفر و جمعیت شبهه بیکار کشور( کسانی که کتر از ۱۲ ساعت در هفته کار می کنند و یا ناامید از یافتن کار هستند) ۳.۳ میلیون نفر مجموعا ۵.۸ میلیون نفر هستند و از طرفی سالانه یک میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه می شود.

وی عنوان کرد: با در نظر گرفتن اینکه طی دهه  اخیر متوسط نرخ بیکاری جهان ۵.۵ درصد ولی متوسط نرخ بیکاری کشور ۱۱ درصد بوده است.

روشنفکر بیان کرد: عبد الملکی برای رفع این معضل برنامه ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغل را تدوین نمود که این مهم با در نظر گرفتن سوابق اجرایی ایشان خصوصا در حوزه معاونت اشتغال کمیته امداد حضرت امام (ره) و همچنین سوابق علمی و تجربی او در حوزه های دانشگاهی و کسب و کار کاملا قابل اجراست.

وی ابراز داشت: یکی دیگر از چالش های فراروی اشتغال کشور نامساعد بودن فضای کسب و کار است بطوریکه رتبه کشور در شاخص های فضای کسب  و کار در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۹۰ کشور جهان ۱۲۷ بوده است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وی با ارایه برنامه های در زمینه تسهیل گری در صدور مجوز کسب و کار با حذف فرایند اضافی و موازی صدور مجوز، اصلاح قوانین و مقررات زاید و غیر ضروری بانکی ،مالیاتی و بیمه ای و حذف ضوابط دست وپاگیر تجارت بین المللی در کوتاترین زمان ممکن فضای کسب و کار کشور را بهبود خواهند داد.

وی افزود: از دیگر اقدامات قابل ملاحظه وزیر برای ایجاد اشتغال تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت اشتغال و درآمدی مردم ، اصلاح نظام آموزشی کشور با تمرکز بر آموزشهای کارآفرینی و متناسب سازی آموزشهای مهارتی و دانشگاهی با نیازهای بازار کار، تامین منابع مالی برای بنگاههای اقتصادی ] شناسایی واحدهای تولیدی غیر فعال و فعال سازی انها ، پرداخت مشوق بیمه ای و یارانه ای به کارفرمایان  می باشد.
تمرکز برای اجرای دقیق قانون کار 
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از جمله چالش های فعلی در حوزه روابط کار  وجود بیش از هفت میلیون شغل غیر رسمی(فاقد بیمه) ، عقب ماندگی نرخ دستمزد نسبت به تورم ، عدم استفاده از ظرفیت تشکلات کارگری و کارفرمایی، کم توجهی به مسایل ایمنی و حفاظت کار  می باشد.

روشنفکر بیان کرد: وی با تمرکز بر اجرای دقیق قانون کار از طریق تقویت ابزارهای نظارتی ، افزایش کمی  و کیفی اموزشهای ایمنی ، تقویت تشکلات کارگری و کارفرمایی ، توسعه فرهنک ایمنی کار ، متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم این چالش ها را مرتفع خواهندکرد.

بخش تعاون نیاز اصلاح اساسی و تلاش جهادی دارد
وی ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر ۹۵ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد و حدود ۴۰ درصد از تعاونی های تشکل شده هم اکنون غیر فعال هستند وضعیت تعاون در فضای کسب و کار نامساعد است( رقم شاخص ملی ۶ است در حالی که بدترین رقم ۱۰ است) همچنین سهم بخش تعاون در صادرات بسیار ناچیز است.

روشنفکر ابراز داشت: در حالی که هدفگذاری سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم ۲۵ دصد بوده هم اکنون این رقم کمتر از پنج درصد است لذا در بخش تعاون نیاز به اصلاح اساسی و تلاش جهادی است اقای عبدالملکی با برنامه های از جمله برقراری ارتباط بین تشکل های تعاونی و تقویت انها ، استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون، توسعه و توانمند سازی تعاونی ها ، اجرای نظام جامع نظارت و ساماندهی تعاونی ها ، شناسایی تعاونی های راکد غیر فعال و تعاونی هایی که پایینتر از ظرفیت کار می کنند و بازگشت آنها به پرخه تولید اقصاد تعاونی را شکوفا خواهد کرد.

حجت اله عبدالملکی جوان ترین وزیر پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم متولد چهارم فروردین ماه سال ۱۳۶۰ در شهر ری است، وی هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
وی دارای کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان است و در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ عضو هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور و از سال ۸۵ تا ۸۸ مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده‌ است.
عبدالمالکی همچنین سابقه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین‌المللی بانک جهانی – فرانسه در سال ۲۰۱۰ و دبیر سمینار بین‌المللی بازنگری در گزارش توسعه جهانی ۲۰۰۹ را در کارنامه خود دارد.
به گزارش گپ ساران، بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم از ۳۰ مردادماه امسال شروع شد و همچنان ادامه دارد.

منبع خبر: ایرنا ک.ب

دیدگاه خود را به ما بگویید.